Portfolio

Jaarverslag maar dan anders

Jeugdbescherming

Jeugd Veilig Verder is als onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam één van mijn eerste opdrachtgevers. Ik beheer de website van Jeugd Veilig Verder, heb drie jaar op een rij hun jaarverslag mogen produceren en voer inmiddels met enige regelmaat tekstuele opdrachten uit voor de pilot Blijvend Veilig, eveneens initiatief van Jeugdbescherming Amsterdam.

Jeugdbescherming is een bijzondere en delicate tak van sport op het gebied van communicatie en tekst. De doelgroepen zijn o.a. kwetsbare gezinnen en jeugdzorgwerkers; doelgroepen die met veel emotie te maken krijgen. Tegelijkertijd bewegen zij vaak in samenwerkingsverbanden met juridische ondertoon. De manier waarop Jeugd Veilig Verder en Blijvend Veilig aandacht hebben voor de gezinnen in álle communicatieve uitingen, maakt dat ik trots ben daar deel van uit te mogen maken. 

In samenwerking met Pong Creative heb ik drie magazines opgeleverd met in elk magazine aandacht voor de bijzondere werkwijze van deze jeugdbeschermingsorganisatie. Mijn rol hierin was het bedenken van het concept, het bepalen van de uitgangspunten en het schrijven van de teksten. De eerste stond in het teken van de oprichting van Jeugd Veilig Verder als éérste nieuwe jeugdbeschermingsorganisatie in 100 jaar. De tweede editie beschreef het verhaal van een gezin, waarin alle aspecten van het traject aan bod kwamen en de derde editie stond in het teken van talentontwikkeling als basisgedachte voor de werkwijze van Jeugd Veilig Verder.

Magazine Jeugd Veilig Verder

Kwaliteitsrapport in stijl

ChiqCare Woonzorg

ChiqCare Woonzorg biedt mensen met een Wmo-, of Wlz-indicatie woonbegeleiding en dagbesteding. 

Elk jaar levert ChiqCare een kwaliteitsrapport op waaruit blijkt hoe zij in afgelopen jaar zorg hebben verleend en met welke doelstellingen zij het nieuwe jaar ingaan. Zij vinden het belangrijk dat dit officiële document de sfeer uitademt die de medewerkers in hun dagelijks werk voor bewoners creëren. Ik mocht zowel tekst als opmaak voor het kwaliteitsrapport van 2019,  2020 en 2021 verzorgen.

Bovendien is ChiqCare bezig een kwaliteitsslag te maken op het gebied van interne en externe communicatie. Daarvoor heb ik intern onderzoek gedaan naar de behoeften van medewerkers. Aan de hand daarvan is een communicatieplan ontstaan waarin heel concreet verschillende middelen worden uiteengezet. Van nieuwsbrief tot vacatureteksten en van protocollen tot social media. Een deel van dat plan voer ik mee uit en vervolgens formuleer ik samen met de directeur een functieprofiel waarmee ChiqCare een passende communicatiemedewerker kan gaan werven die de draad oppakt.

Kwaliteitsrapport ChiqCare

Website met passie

Juichwijnen

Juichwijnen is de zakelijke liefdesbaby van Claudia van Dongen en Jeroen Verdonk; twee ondernemers en grote namen in de wijnwereld. Samen hadden zij een idee: bijzondere wijn importeren voor echte liefhebbers!

Het gevoel was er. De droom ook. En nu was het tijd voor het waarmaken van die droom. Claudia en Jeroen wisten al 10 jaar wat ze wilden, maar ze kregen dat niet goed verwoord.

In de vorm van een brandstory kreeg het idee handen en voeten. En inmiddels is Juichwijnen een succesvolle onderneming! Een fantastisch concept voor iedereen die van goede wijn houdt, en ja, daar ben ik er één van.

Naast de brandstory verzorg ik teksten voor de website, nieuwsbrieven en blogs in co-creatie met designer Willem van Kollenburg.

www.juichwijnen.nl

Communicatieadvies en uitvoering

De achthonderd

De achthonderd is een werkwijze die in het leven is geroepen om tenminste 800 mensen duurzaam naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Initiatiefnemer Summa College werkt samen met UWV, Gemeente Eindhoven, Kempenplus, Leerwerkloket en nog een 20-tal bedrijven volgens dit concept.

De achthonderd is begonnen als het Programma Duurzame inzetbaarheid. Het programma duurt in principe 4 jaar en is opgezet met als einddoel een werkwijze te ontwikkelen die beklijft, voor de organisaties die betrokken zijn bij het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Communicatie speelt een belangrijke rol bij De achthonderd, omdat er veel partijen bij betrokken zijn met elk hun eigen doelstellingen en expertise, en omdat de doelgroep van De achthonderd veelal mensen betreft die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Voor De achthonderd ontwikkelde ik praktische communicatiemiddelen zoals de website, huisstijl, folders, flyers, persberichten en presentaties. Ik organiseerde een aantal webinars, onder andere één in samenwerking met partner UWV. Bovendien begeleid ik de werkgroep communicatie met leden van diverse organisaties, met als doel eenduidige informatie over de werkwijze onder de aandacht te brengen van alle stakeholders. 

www.de800.nl

“Bregje heeft een frisse blik op de opgaven waar zij voor komt te staan. Ik heb haar leren kennen als iemand die kan schakelen van strategisch niveau naar operationele uitvoering en vice versa. Ze is tevens een echte allrounder in haar vakgebied. Dat maakt dat ze niet bang is om ook zelf haar handen uit de mouwen te steken als de situatie daar om vraagt. Met Bregje haal je een nieuw perspectief binnen. Daarnaast is ze een fijn persoon om mee samen te werken: ze luistert, is toegankelijk, spiegelt je en ze is operationeel betrouwbaar.”

Régine van Lieshout, directeur Summa College

Website met passie

ChiqCare Woonzorg

ChiqCare Woonzorg is een organisatie met gepassioneerde medewerkers. Met de grootste zorgvuldigheid en evenveel plezier verlenen zij dagelijks zorg aan mensen die daar behoefte aan hebben. 

De vorige website van ChiqCare paste niet meer bij de zorg- en dienstverlening van deze mooie organisatie. De huisstijl was té chic en teksten waren niet passend voor de doelgroep. 

ChiqCare besloot gefaseerd over te gaan naar een nieuwe stijl, passend bij de organisatie. De website werd ontworpen door Websitefreaks en ingevuld door Bschrijft.

www.chiqcare.nl

Strategisch Meerjarenplan

Sociom

Sociom is een welzijnsorganisatie in het land van Cuijk en West Maas en Waal. De medewerkers van Sociom staan dichtbij de inwoners en bieden ondersteuning waar nodig, met veel aandacht voor talentontwikkeling en eigen regie.

Met de komst van een nieuwe bestuurder in juli 2019 werd het ook tijd voor een herziening van de missie en visie van de organisatie. In een Strategisch Meerjarenplan werden deze, samen met de doelstellingen voor komende jaren, vastgelegd.

De bestuurder van Sociom vindt het belangrijk dat het Strategisch Meerjarenplan zowel een kritische Raad van Toezicht als de medewerkers met de neuzen dezelfde richting in kan krijgen. Taal is daarom echt een ding; het plan moet helder, concreet en positief zijn.

Inmiddels is Sociom bezig met de plannen voor 2022-2025, nadat het vorige plan met veel draagvlak en dus succes tot uitvoering is gekomen. Ik adviseer de bestuurder op het gebied van communicatie en maakt de tekstuele vertaalslag naar het Strategisch Meerjarenplan voor Sociom.

“No-nonsens, scherp en origineel als professional en verder gewoon een heel leuk mens. Ik doe heel graag zaken met haar want dan weet ik dat het resultaat echt goed is.”

Roland van der Heijden, bestuurder Sociom

Ondernemen is meedenken

Way of Wine

Jeroen Verdonk levert wijn aan eersteklas horecazaken in heel Nederland. Jeroen snapt dat je als ondernemer nooit stil mag staan. Zo startte hij in de coronaperiode Juichwijnen, samen met Claudia van Dongen, omdat de horeca stil kwam te liggen. 

Voor Way of Wine mocht ik nieuwe website teksten maken. Maar een belangrijker onderdeel van de opdracht vond Jeroen zijn klantportaal, waar ondernemers hun wijn kunnen bestellen. Ondanks een volledig geautomatiseerd systeem bleef hij namelijk bestellingen op bierviltjes binnenkrijgen. Aan de hand van een klantreis deed ik aanbevelingen voor het klantportaal, die in samenwerking met senior developer en online marketeer Jannes Beterams zijn uitgevoerd. Nu komen de bestellingen gewoon binnen via het klantportaal 😉

Bovendien ontwikkelde ik voor Way of Wine een magazine dat Jeroen gebruikt als visitekaartje. Het magazine bevat verhalen over wijn en de passie en expertise die Jeroen heeft. Een visitekaartje en dus tegelijkertijd een interessant boekje voor iedereen die zijn (potentiële) klanten bezoekt.  

Magazine Way of Wine

Teksten met nieuwe tone of voice

Elan Training

Elan Training is een van de grootse jobcoach opleiders van Nederland. Met de overname van de organisatie door Arnold Boender, kwam er een frisse look and feel én een nieuwe tone of voice. Want hoewel Elan Training een zeer gezonde organisatie was en is, voelde deze jongere bestuurder vooral heel veel kansen en dat vroeg om een update.

Op verzoek van Arnold heb ik, in samenwerking met RENWMYID, een nieuwe website ingericht. Bomvol heldere informatie over het grote aanbod van deze opleider en een aantal praktische functionaliteiten. Ik bezocht de verschillende locaties, draaide een teamdag mee, sprak uitvoerig met verschillende medewerkers, en schreef daarop teksten die beter passen bij het Elan van nu. 

Daarnaast ontwikkelde ik samen met Elan’s eigen medewerkers een aantal nieuwe documenten, zoals reflectieformulieren. Alles in één stijl: klantvriendelijk, helder, persoonlijk.

Website Elan Training

Begeleiding met perspectief

Kijk-raam

Maartje Zwaan begeleidt leerkrachten door middel van video interactiebegeleiding. Zo coacht ze hen om vanuit procesgerichte didactiek de kunst- en cultuureducatie een plek te geven in hun dagelijks onderwijs. Daarnaast begeleidt ze leerlingen  bij leren leren.

De website van kijk-raam is bedoeld als online visitekaartje. Wanneer potentiële opdrachtgevers vragen om meer uitleg over de mogelijkheden, biedt de website antwoorden. Omdat Maartje op professioneel vlak constant in ontwikkeling is en graag zelf de touwtjes in handen heeft, vindt ze het fijn dat ze nu, met een fijne basis, zelf mogelijkheden heeft haar website te onderhouden. 

Ik heb Maartje met plezier ondersteund in haar zoektocht naar de online vertegenwoordiging van haar werkzaamheden. Samen kwamen we verder dan zij alleen. In diverse spar-sessies dachten we hardop na over concept, terminologie, ambities en strategie. Het resultaat is goed, want Maartje is tevreden! 

Website kijk-raam

Jaarrapportage nieuwe stijl

Sociom

Geen boekwerk met dagelijkse vertegenwoordiging, maar een heldere infographic met boeiende cijfers en toelichting door de mensen van de uitvoering. Sociom heeft met haar jaarrapportage in nieuwe stijl hoge ogen gescoord bij de gemeentes waar zij werkzaam is.

Om tot de infographic te komen verzamelde ik samen met de communicatiemedewerker en manager van Sociom alle relevante cijfers. Vervolgens ging ik met medewerkers uit elk team in gesprek om te achterhalen hoe deze cijfers tot stand gekomen waren. Dat leverde boeiende verhalen op over mensen, die meer dan welk cijfer ook inzicht geven in de trends, problematieken en thema’s die zich voordoen in de verschillende gemeentes.

Inmiddels heeft Sociom besloten de infographic ook als basis te gebruiken voor de halfjaarrapportages per dienst, waardoor vakinhoudelijk meer de diepte kan worden ingegaan. 

Infographic interactieve versie

Overig

Overige projecten die ik heb gerealiseerd:

Greenwinner | website: concept, tekst

Magalie | website: concept, tekst, bouw

Voedbewust | Website: concept, tekst, bouw

Van Lierop Heeze | Missie, visie, eindredactie website teksten

Bescenes | Missie, visie, concept

Wat anderen over mij zeggen